icon-arrow-right
HomeBouwkuipen

Grondverzet bouwkuipen

Romers Grondverzet is gespecialiseerd in het ontgraven van bouwkuipen voor parkeergarages, kademuren en tunnels. Dit betreft zowel bouwkuipen die in den droge worden uitgevoerd, als bouwkuipen die in den natte worden ontgraven. Deze bouwkuipen zijn voornamelijk gelegen  in het binnenstedelijk gebied. Hierdoor is de werkruimte vaak zeer beperkt waardoor planning, logistiek en veiligheid van essentieel belang zijn. Door een open communicatiestructuur en korte lijnen is Romers Grondverzet instaat om daadkrachtig en oplossingsgericht te werken. Door buiten het grondwerk ook het sloop- en infrawerk uit te voeren, zijn we instaat om de opdrachtgever te ontzorgen. We optimaliseren hierdoor de coördinatie op de bouwlocatie door het aantal nevenaannemers te minimaliseren.

 

Ontgraven in den droge

Bij het ontgraven in den droge worden vaak damwandkuipen toegepast die zijn voorzien van meerdere stempelramen. Hierdoor zijn vaak meerdere aannemers in diverse fases aanwezig voor de uitvoering. Het aanbrengen van de damwand, het aanbrengen van de funderingspalen en het aanbrengen van de verschillende lagen stempeling moet vaak gelijktijdig uitgevoerd worden met het grondwerk. Gezien de beperkte werkruimte is de uitvoeringswijze erg belangrijk. Romers Grondverzet streeft er naar om in een vroeg stadium al mee te werken aan een voor de opdrachtgever effectieve uitvoeringswijze en logistiek. Wij hechten er dan ook grote waarde aan dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat deze ook worden nageleefd.

Ontgraven in den natte

Als er een mogelijk tot opbarsting bestaat, kan er gekozen worden om een bouwkuip in den natte te ontgraven. Hiervoor wordt de bouwkuip gevuld met water om de door de ontgraving weggevallen gronddruk te compenseren. De ontgraving wordt geheel onder water uitgevoerd tot de gewenste ontgravingdiepte. Aansluiten wordt de slib uit de bouwkuip ontgraven en worden de funderingspalen en/of -anker schoon gespoten. Wanneer de bouwkuip "schoon" is, kan de onderwaterbeton worden aangebracht waardoor uiteindelijk een dichten droge bouwkuip ontstaat. Romers grondverzet kan het gehele traject van ontgraven tot en met het verwerken van onderwaterbeton uitvoeren. Hierdoor heeft de opdrachtgever gedurende de uitvoering één aanspreek punt en zijn de grijze gebieden tussen de verschillende disciplines nihil.


+