icon-arrow-right
HomeNatuurgrondwerk

Natuurgrondwerk

Ten behoeve van de natuurcompensatie, waterberging en de buitenstedelijke recreatie worden bestaande landbouwgronden omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden.

Het aanleggen van natuur en recreatiegebieden is een combinatie van verschillende disciplines- zoals:

  • natuurtechnisch grondverzet onder microreliëf
  • de infrastructuur bestaande uit wandel- fiets- en onderhoudspaden
  • waterbouwkundige werken zoals stuwen en duikers en groenvoorziening  voor de aanplant van bosplantsoen.

 

Door alle disciplines te combineren is Romers Grondverzet in staat om flexibel  en snel te reageren op de wensen van de opdrachtgever en op de omgevingsfactoren.

Ook zijn hierdoor de communicatielijnen kort waardoor er snel kan worden gereageerd. Dit is van belang gezien de gevoelige balans tussen de (grond)werkzaamheden en de omgeving.

 

Bij  het grondverzet dient de ontgraving in een werkgang te worden uitgevoerd waarbij de ondergrond niet geroerd wordt. Om een kwalitatief goed resultaat te behalen wordt het in te zetten materieel afgestemd op  het uit te voeren ontwerp.

 

Door de flexibiliteit, vakkennis, open communicatie en de ervaring met de verschillende ondergronden is Romers Grondverzet is de uitgelezen partner om de complete aanleg van natuur- en recreatiegebieden uit te voeren met een minimale belasting voor de omgeving en omwonenden.

 

 

+