icon-arrow-right
HomeProjecten Herstel duinlandschap Meeuwenduinen

Herstel duinlandschap Meeuwenduinen

Burgh-Haamstede

In Burgh-Haamstede hebben we een dynamisch duinlandschap aangelegd. De bedoeling hiervan was dat zand, zout en wind weer de vrije hand kregen waardoor er een gebied ontstond met kale duinen en zandverstuivingen. Dit gaf ruimte voor het herstel van de oorspronkelijke flora en fauna. 

Hiervoor hebben we de bestaande uitheemse planten en struiken verwijderd en de aanwezige humuslaag geplagd (ontgraven toplaag). In de duinen van de kustlijn hebben we kerven gegraven, waardoor er een snelweg van zand ontstond. De wind tilde het zand op en belandde in de luwte van de duinen erachter. In totaal rooiden we 95 hectare planten en stuiken, plagden we 200.000 m2 en voerden we 30.000 m3 humuslaag af. De herstelmaatregelen die we in de Meeuwenduinen hebben uitgevoerd, zijn onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma maakt de natuur bestendiger tegen overbelasting van stikstof.

+