HomeProjecten Herstel duinlandschap Meeuwenduinen

Herstel duinlandschap Meeuwenduinen

Burgh-Haamstede

In Burgh-Haamstede hebben we een dynamisch duinlandschap aangelegd. De bedoeling hiervan was dat zand, zout en wind weer de vrije hand kregen waardoor er een gebied ontstond met kale duinen en zandverstuivingen. Dit gaf ruimte voor het herstel van de oorspronkelijke flora en fauna. 

Hiervoor verwijderden we de bestaande uitheemse planten en struiken en we plagden de aanwezige humuslaag (ontgraven toplaag). In de duinen van de kustlijn groeven we kerven waardoor er een snelweg van zand ontstond. De wind tilde het zand op en belandde in de luwte van de duinen erachter. In totaal rooiden we 95 hectare planten en stuiken, plagden we 200.000m2 en voerden we 30.000m3 humuslaag af. De herstelmaatregelen die we in de Meeuwenduinen uitvoerden, zijn onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma maakt de natuur bestendiger tegen overbelasting van stikstof.

+