icon-arrow-right
HomeProjecten Infrawerkzaamheden hoogspanningstracé Tennet

Infrawerkzaamheden hoogspanningstracé Tennet

In Haarlemmermeer wordt momenteel een nieuw 380 kV hoogspanningstracé aangelegd in opdracht van Tennet. KWS Infra Amsterdam verzorgt hierbij samen met Romers Grondverzet de totale infrawerkzaamheden. De opdracht is om voor een gedeelte van het tracé 34 stuks funderingspoeren aan te leggen middels zogenaamde “natte” bouwkuipen.

De werkzaamheden

Het totale werk voor KWS en Romers omvat:

  • de aanleg en het onderhouden van ca. 30km bouwwegen;
  • het ontgraven van de bouwvoor ten behoeve van de bouwkuipen;
  • het uitvoeren van grondverbeteringen ten behoeve van de heiwerkzaamheden;
  • het ontgraven van 41.500m3 verdeeld over 34 bouwkuipen in ”den natte”;
  • het aanbrengen van 10.200m3 onderwaterbeton;
  • het aanvullen van de bouwkuipen;
  • het herstellen van de landbouwgrond na afloop.

Het merendeel van de poeren zijn midden in agrarische percelen, met een slecht draagkrachtige ondergrond, gesitueerd. Dit en de bereikbaarheid van alle locaties stellen hoge eisen aan het ontwerp en de aanleg van de bouwwegen. Daarnaast moeten we rekening houden met de strakke planning zonder de omgeving tot last te zijn.

 

Gezien de hoge waterdruk in de diepere grondlagen en de eisen vanuit het Hoogheemraadschap moeten we de kuipen in den natte uitgraven. Dit betekent dat we de grond onderwater uitgraven om het risico van opbarsting te beheersen. De grondwaterdruk is dermate hoog dat het water 2 meter boven het maaiveld uitkomt. Hierdoor is het nodig om de bovenzijde van de damwanden van de bouwkuip te plaatsen op een hoogte van 2,5 meter boven het maaiveld. Na het uitgraven van de bouwkuip storten we een laag onderwaterbeton en daarna pompen we de kuip leeg. Het resultaat hiervan is een afdichtende betonlaag van 1 meter dik die voldoende tegendruk biedt aan het grondwater.

Alle betrokken partijen hebben als bouwteam gezamenlijk het ontwerp voor de werkwegen en bouwkuipen gemaakt, zodat iedereen de werkzaamheden efficiënt en veilig kan uitvoeren met een minimale overlast naar de omgeving. Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben zij samen een LEAN-planning opgesteld en werken deze wekelijks bij.

+