HomeProjecten Verbeteren waterafvoer en waterkwaliteit Koegat

Verbeteren waterafvoer en waterkwaliteit Koegat

Sinds november 2017 zijn wij gestart met het werk ‘Baggeren Koegat’ in Vogelwaarde voor opdrachtgever Waterschap Scheldestromen. Het uitbaggeren van de kreek zorgt voor een betere waterdoorvoer van de kreek, het vergroot de waterberging en verbetert de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden duren tot medio maart 2018.

 

De werkzaamheden

We baggeren de kreek met een cutterzuiger. Uit de kreek verwijderen en voeren we 45.000 m3 bagger af naar een tijdelijk weilanddepot. Middels een leiding transporteren we de baggerspecie naar het naastgelegen weilanddepot en wordt de bagger homogeen opgespoten om ontmenging te voorkomen. De baggerspecie wordt tijdens het indrogen tweemaal omgezet en op ruggen gezet om het drogingsproces te versnellen. Nadat de bagger is ingedroogd, verhogen we daarmee het landbouwperceel. Dit zal eind 2018 gebeuren, want dan is de baggerspecie voldoende ingedikt om te verwerken. Vervolgens egaliseren en werken we het perceel af door te spitten of te ploegen. Daarna is de grond weer gereed om gewassen op te verbouwen.

 

 

De werkzaamheden die we doen zijn:

 

• het inrichten van een baggerdepot;
• het baggeren van het Koegat;
• het reinigen van duikers;
• het omzetten van de baggerspecie;
• het aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
• het ontmantelen van het baggerdepot;
• het ophogen en egaliseren landbouwperceel;
• de nazorg van het landbouwperceel.

Natuurwinst

Tijdens de baggerwerkzaamheden graven we op diverse locaties van de kreek natuurvriendelijke oevers. Hierdoor dragen de werkzaamheden niet alleen bij aan een betere waterkwaliteit, maar levert het ook natuurwinst op.

+