icon-arrow-right
HomeProjecten Verbeteren waterafvoer en waterkwaliteit Koegat

Verbeteren waterafvoer en waterkwaliteit Koegat

In november 2017 zijn wij gestart met het werk ‘Baggeren Koegat’ in Vogelwaarde voor opdrachtgever Waterschap Scheldestromen. Het uitbaggeren van de kreek heeft gezorgd voor een betere waterdoorvoer van de kreek, het vergroten van de waterberging en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het project is sinds maart 2018 gereed. 

De werkzaamheden

We hebben de kreek met een cutterzuiger gebaggerd. Uit de kreek hebben we 45.000 m3 bagger verwijderd en afgevoerd naar een tijdelijk weilanddepot. Middels een leiding transporteerden we de baggerspecie naar het naastgelegen weilanddepot en werd de bagger homogeen opgespoten om ontmenging te voorkomen. De baggerspecie werd tijdens het indrogen tweemaal omgezet en op ruggen gezet om het drogingsproces te versnellen. Nadat de bagger was ingedroogd, verhoogden we daarmee het landbouwperceel. Dit gebeurde eind 2018 toen de baggerspecie voldoende ingedikt was om te verwerken. Vervolgens egaliseerden en werkten we het perceel af door te spitten of te ploegen. Na deze werkzaamheden was de grond weer gereed om gewassen te verbouwen.

 

 

De werkzaamheden die we hebben uitgevoerd, zijn:

 

• het inrichten van een baggerdepot;
• het baggeren van het Koegat;
• het reinigen van duikers;
• het omzetten van de baggerspecie;
• het aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
• het ontmantelen van het baggerdepot;
• het ophogen en egaliseren landbouwperceel;
• de nazorg van het landbouwperceel.

Natuurwinst

Tijdens de baggerwerkzaamheden hebben we op diverse locaties van de kreek natuurvriendelijke oevers gegraven. Hierdoor droegen de werkzaamheden niet alleen bij aan een betere waterkwaliteit, maar het heeft het ook natuurwinst opgeleverd.

+