icon-arrow-right
HomeProjecten Aanleg kreekverbindingen en bruggen

Aanleg kreekverbindingen en bruggen

Waterdunen

Na de uitvoering van het project ‘Waterdunen Inrichting Vogeleilanden en Duinvallei‘ te Breskens in 2017 heeft Romers Grondverzet, onderneming van KWS Infra Zwijndrecht, dit voorjaar van provincie Zeeland opdracht gekregen voor het werk ‘Waterdunen Amoveren wegen’. Het totale project Waterdunen bestaat uit de aanleg van een binnendijks getijdengebied aan de Westerschelde, ten westen van Breskens. Voor de aanleg van Waterdunen worden voormalige landbouwpercelen en openbare wegen omgevormd tot een natuur- en recreatiegebied.

Samenwerking met zusjes Aquavia en OCE

Romers Grondverzet voert het werk samen met zusterbedrijven Aquavia (realisatie van de loopbruggen) en OCE (detectie en benadering van niet-gesprongen explosieven) uit. Na de realisatie van deze werkzaamheden heeft het water van de Westerschelde vrij spel in het gebied en ontstaat een getij van circa 0,5 meter. Een getijdeduiker zorgt voor deze getijdebeweging en kan bij extreem weer het gebied afsluiten van de Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Natuur & mens

Afgelopen juli zijn de werkzaamheden gestart. Na het verwijderen van vervallen kabels en leidingen heeft OCE het gebied onderzocht en vrijgemaakt van niet-gesprongen explosieven. Romers Grondverzet is vervolgens aan de slag gegaan met verwijderen van de wegen, inclusief de funderingen die zich buiten de transportbaan bevinden. De vrijkomende materialen zijn op locatie gebroken, gekeurd en hergebruikt op andere projecten.

 

De eilanden zijn eind november gerealiseerd met de vrijkomende grond uit het tracé naast de transportbaan (fietspaden, bermen e.d.). Nadat deze grond voldoende gezet is, brengt Romers Grondverzet een toplaag van zand aan, zodat de eilanden een natuurlijk karakter krijgen. Aquavia is inmiddels gestart met de aanleg van de bruggen en naar verwachting is dit in het voorjaar gereed. De brugelementen worden prefab aangevoerd en op locatie gemonteerd. In totaal legt Aquavia zes voetgangersbruggen aan in het gebied met een totale lengte van 463 meter. Omdat Waterdunen een gebied wordt dat recreatie en natuur combineert, worden op de loopbruggen vogelschermen geplaatst om de toekomstige natuur zo min mogelijk te verstoren.

 

In de laatste fase van het project worden de resterende wegen (transportbaan) verwijderd en verwerkt in het laatste eiland. In deze fase worden ook de kreken definitief met elkaar verbonden en is het gebied gereed voor ingebruikname van natuur en mens en kan het getij zijn werk gaan doen.

Feiten & cijfers

 • Verwijderen wegen
  1400 m1
 • Grondwerken
  50.000 m3
 • leveren en aanbrengen zand
  40.000 m3
 • voetgangersbruggen
  6
 • Projectcategorieën
  Natuurgrondwerk
+